Bầu lọc đơn Model: LMT 48- 75S 48F

Giá: Liên hệ

Bầu lọc đơn Model: LMT48-75S-48Fđường ống DN150mm, áp suất làm việc lớn nhất 10Bar; Cỡ lọc 75μm; Q 210m3/h. Nhiệt độ làm việc 120°C

Bầu lọc đơn Model: LMT48-75S-48Fđường ống DN150mm, áp
suất làm việc lớn nhất 10Bar; Cỡ lọc 75μm; Q 210m3/h. Nhiệt
độ làm việc 120°C