Bạc cầu GE60ES 2RS

Giá: Liên hệ

Bạc cầu/bạc lái (dùng cho xe tải nặng Volvo, Kokum, Caterpilar,…ở các mỏ)

Bạc cầu/bạc lái (dùng cho xe tải nặng Volvo, Kokum, Caterpilar,…ở các mỏ)

Bạc cầu/bạc lái (dùng cho xe tải nặng Volvo, Kokum, Caterpilar,…ở các mỏ)