Bàn nung HPS và HPL

Giá: Liên hệ

Bàn nung HPS (cỡ nhỏ) và HPL (lớn) được thiết kế để gia nhiệt cho các vòng bi cỡ nhỏ. Nhiệt độ của quá trình gia nhiệt có thể đạt :50 đến 200 °C (122 °F to 392 °F), và được điều chỉnh bằng núm điểu chỉnh.

Đang cập nhật !

Bàn nung HPS (cỡ nhỏ) và HPL (lớn) được thiết kế để gia nhiệt cho các vòng bi cỡ nhỏ. Nhiệt độ của quá trình gia nhiệt có thể đạt :50 đến 200 °C (122 °F to 392 °F), và được điều chỉnh bằng núm điểu chỉnh

.