Van điện 3 ngả điều nhiệt DN150. Ký hiệu: MOV-3-150-80/2- Loại MOV-3-81.

Giá: Liên hệ

Van điện 3 ngả điều nhiệt DN150. Ký hiệu: MOV-3-150-80/2- Loại MOV-3-81, DN 150, PN 16, Sử dụng: Chịu dầu nhờn- Van trộn/ phân phối điều khiển tuyến tính- Đóng kiểu mặt côn/ dòng trực tiếp- Bộ điều khiển tuyến tính: 4,5kNTốc độ xác định vị trí: 30mm/phút- Có tay điều khiển dừng khẩn cấp- […]

Van điện 3 ngả điều nhiệt DN150. Ký hiệu: MOV-3-150-80/2-
Loại MOV-3-81, DN 150, PN 16, Sử dụng: Chịu dầu nhờn- Van
trộn/ phân phối điều khiển tuyến tính- Đóng kiểu mặt côn/ dòng
trực tiếp- Bộ điều khiển tuyến tính: 4,5kNTốc độ xác định vị
trí: 30mm/phút- Có tay điều khiển dừng khẩn cấp- Có hệ thống
định vị điện tử (PEL), tín hiệu đầu ra/ vào: 4-20mA, hành trình:
50mm, kích thước theo bảng EK-428, mặt bích theo tiêu chuẩn
DIN EN 1092-2 PN 16