Van điện 3 ngả điều nhiệt DN40. Ký hiệu: MOV-3-40-35/2- Loại MOV-3-81.

Giá: Liên hệ

Van điện 3 ngả điều nhiệt DN40. Ký hiệu: MOV-3-40-35/2- Loại MOV-3-81, DN 40, PN 16, Sử dụng: chịu dầu nhờn- Van trộn/ phân phối điều khiển tuyến tính- Đóng kiểu mặt côn/ dòng trực tiếp- Bộ điều khiển tuyến tính: 1,2kNTốc độ xác định vị trí: 25/30mm/phút- Có tay điều khiển dừng khẩn cấp- […]

Van điện 3 ngả điều nhiệt DN40. Ký hiệu: MOV-3-40-35/2-
Loại MOV-3-81, DN 40, PN 16, Sử dụng: chịu dầu nhờn- Van
trộn/ phân phối điều khiển tuyến tính- Đóng kiểu mặt côn/ dòng
trực tiếp- Bộ điều khiển tuyến tính: 1,2kNTốc độ xác định vị trí:
25/30mm/phút- Có tay điều khiển dừng khẩn cấp- Có hệ thống
định vị điện tử (PEL), tín hiệu đầu ra/ vào: 4-20mA (0-10V),
hành trình 25mm, kích thước theo bảng EK-428, mặt bích theo
tiêu chuẩn DIN EN 1092-2 PN 16