Bơm bánh răng:Model: GL-10-K1V-BF-1G0.

Giá: Liên hệ

Bơm bánh răng:Model: GL-10-K1V-BF-1G0, lưu lượng: 0,6 m3 /h, áp suất làm việc: 3 bar, động cơ phòng nổ 0,55KW, IP55

Bơm bánh răng:Model: GL-10-K1V-BF-1G0, lưu lượng: 0,6
m3 /h, áp suất làm việc: 3 bar, động cơ phòng nổ 0,55KW, IP55