Bơm bánh răng:Model: GL-21-K1V-BF-1G0.

Giá: Liên hệ

Bơm bánh răng:Model: GL-21-K1V-BF-1G0, lưu lượng: 1,2 m3 /h, áp suất 3 bar, động cơ phòng nổ 0,75KW, IP55.

Bơm bánh răng:Model: GL-21-K1V-BF-1G0, lưu lượng: 1,2
m3 /h, áp suất 3 bar, động cơ phòng nổ 0,75KW, IP55.