Bơm bánh răng:Model: GL-72-K1V-BF-1G0.

Giá: Liên hệ

Bơm bánh răng:Model: GL-72-K1V-BF-1G0, lưu lượng: 4,5 m3/h, áp suất 4 bar, động cơ phòng nổ 2,2KW, IP55.

Bơm bánh răng:Model: GL-72-K1V-BF-1G0, lưu lượng: 4,5
m3/h, áp suất 4 bar, động cơ phòng nổ 2,2KW, IP55.