Bơm bánh răng:Model: GL-114-K1V-BF-1G0

Giá: Liên hệ

Bơm bánh răng:Model: GL-114-K1V-BF-1G0, lưu lượng: 6,3 m3/h, áp suất 6 bar, động cơ phòng nổ 4KW, IP55.

Bơm bánh răng:Model: GL-114-K1V-BF-1G0, lưu lượng: 6,3
m3/h, áp suất 6 bar, động cơ phòng nổ 4KW, IP55.